Jsou chyby špatné? A proč?
Víš, proč občas hledáš až moc pilně chyby na druhých? Protože my o sobě víme, že jsme nedokonalý a chceme se ujistit, že ostatní to mají stejně.

Navíc si můžeme přijít jako lepší, a to hlavně když najdeme chybu nebo špatnou vlastnost, kterou nemáme. Ale zamysli se, opravdu jsi lepší, když na druhých hledáš chyby? Pojď raději hledat to dobré a pomoci tomu růst a sílit. Tím se i staneš lepším člověkem.


Pokud chybu najdeš sám na sobě, nesnižuj se za ni a neznámkuj se špatně. Chyby jsou materiálem, živnou půdou, na níž roste zelenina uvědomění a květy pochopení. Nikdo tě v chybách nenutí pokračovat. Tak se z nich pouč a nech je být. „Poznej je, nekárej se a změň se.“ (Ayya Khema)

Když miluješ sám sebe, jsi zároveň žákem i učitelem. Dostane se Ti samostatnosti a ujmeš se vedení svého života.

Uvědomuj si své jednání a úmysly. Svůj život utvářej zodpovědně a ku prospěchu sobě i druhým.

V každém okamžiku se snaž zalévat dobrá semínka, která jsou v tobě.

Nečiň jiným, co bys sám nechtěl snášet a Tvůj svět se začne měnit.

Někdy jsme až moc ovlivněny slovy jako: „Za chyby se platí.“

Všude po nás chtějí přesnost. Nesmíme chybovat ve škole, to okamžitě nese špatné známky.

Nesmíme chybovat v zaměstnání, tam nám buď sníží plat a nebo nás vyhodí. Nesmíme chybovat ve vztahu, protože si ho tím podrážíme… Ale je to pravda? Nežijeme jen v systému trestu a odměn, tedy cukru a biče? Nezlobte se, ale s tímto systémem nesouhlasím.

Pokud se máme naučit samostatně žít a být originály, tak musíme spadnout, musíme chybovat, musíme se sami poučit. kKyž budeme jen plánovat, bát se a vždy dodržovat sto let zajetá pravidla, tak se z nás my sami nestaneme.

Buď svůj, chybovat je lidské.

Pouč se a jdi dál

S láskou k Tobě

Angela Fiery

Oblíbené příspěvky