Milovat sám sebe bez ALE a KDYŽCvičení lásky začíná vysíláním lásky k sobě samému a posílením vlastních kladných vlastností. A s tím mají mnozí z nás problémy. Nenaučili se mít se rádi, vážit si sami sebe, považovat se za hodné lásky. Možná se Ti v dětství dostalo málo ničím nepodmíněné lásky, a proto se v tobě rozvinulo málo sebedůvěry a pozitivní sebelásky.


Důsledkem toho je, že hlubší city k sobě i ostatním potlačujeme už v zárodku. Abychom mohli k těmto pozitivním citům dospět, potřebujeme jiné lidi, kteří nás berou takové, jací jsem, a před nimiž se můžeme otevřít beze strachu z nového hlubokého zklamání a bolesti.
Potřebujeme, abychom byli milováni bez slůvka „ale“ a „když“. Budu tě milovat „když“ se budeš chovat takhle. Líbíš se mi, „ale“ šaty ti sluší lépe.

A najednou se dostáváme do kolotoče, „Když“ a „Ale“. Najednou ztrácíme sami sebe a bojíme se o lásku toho druhého, když jeho ale nesplníme. Copak se mu nelíbíme i tak, jak vypadáme. Měníme se a nejsme to my. Jak se pak máme mít rádi, když se nepoznáváme, když jsem jen něčí „Když“ a „Ale“.

To nejde. Najděte člověka, který Vás bude milovat vždy a bezpodmínečně právě takový, jací jste. Není to lehké a nějaké změny se budou muset odehrát, ale nikdy to nesmí být změna ve vnímání sebe sama, vždy si buďte vědomi své lásky k sobě a pak budeme milovat i druhého, tak, jak Vám srdce káže.

S Láskou

Angela Fiery

Oblíbené příspěvky